Luther forlag

Luther Forlag er et kristent sakprosaforlag som kombinerer teologisk litteratur, kristne inspirasjonsbøker og bøker som formidler kristne verdier. Bøkene skal formidle kunnskap, innsikt og erfaring som gjør leseren klokere og tryggere. Forlaget gir også ut kvalitetsbarnebøker. Forlaget gir ikke ut lyrikk eller skjønnlitteratur. Forlaget satser spesielt på nordiske forfattere. Lunde Forlag og Luther Forlag ble slått sammen i 2014, men har hver sin utgivelsesprofil.

96 lamper 199 NOK